preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lapad

 > Natječaji
vijesti

N a t j e č a j Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 28. 11. 2018. 11:41

OGLASNA PLOČA

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (,,Narodne novine”broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j

 

Za radno mjesto:

 

Učitelj razredne nastave u produženom boravku (m/ž), 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s neplaćenog dopusta.  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uvjeti:

 • Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01),

 

Kandidati za radno mjesto uz prijavu trebaju priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 Kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Lapad, Dubrovnik,  20000 Dubrovnik, Od Batale 14. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 28. studenoga 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  06. prosinca   2018.g.

Osnovna škola Lapad, Dubrovnik

KLASA: 112-01/18-02/08

URBROJ: 2117/01-17-01-18-01

U Dubrovniku 28.studenoga  2018.g.

[više]

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 8. 11. 2018. 17:37

REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKA

GRAD DUBROVNIK

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, DUBROVNIK

OD BATALE 14

20000 DUBROVNIK

 tel. 020/356-100

e-mail: tajnistvo@os-lapad-du.skole.hr

KLASA: 112-01/18-02/07

URBROJ: 2117/01-17-01-18-06

U Dubrovniku 08.studenoga     2018.g.

 

Osnovna škola Lapad, Dubrovnik, Od Batale 14, objavljuje

 

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

 

Djelomično se poništava natječaj objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Osnovne škole Lapad, te oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 31. listopada 2018.g. u dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos

 • učitelja razredne nastave u produženom boravku (m/ž), 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja.

 

Osnovna škola Lapad, Dubrovnik

 

[više]

Natječaj

Autor: Nikolina Miloslavić, 31. 10. 2018. 12:07

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (,,Narodne novine”broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j

 

 

Za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Učitelj razredne nastave u produženom boravku (m/ž), 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja i
 2. Ložač/školski majstor/vozač (m/ž),  1 izvršitelj  na puno, neodređeno radno vrijeme.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uvjeti:

za radna mjesta pod točkom 1.

 • Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01),

 

za radno mjesto pod točkom 2.

 • Završena srednja škola tehničke struke, vozačka dozvola B kategorije, te posebni uvjeti: uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada i uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima.

 

 • Kandidati za radno mjesto pod točkom 1. uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici, a

 

 • kandidati za radno mjesto pod točkom 2. uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici, vozačku dozvolu u preslici, uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja prema posebnim propisima i uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 Kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Lapad, Dubrovnik,  20000 Dubrovnik, Od Batale 14. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 31.listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  08.studenoga   2018.g.

 

Osnovna škola Lapad, Dubrovnik

 

 

KLASA: 112-01/18-02/07

URBROJ: 2117/01-17-01-18-01

U Dubrovniku 31.listopada     2018.g.

 

[više]

Natječaji

Autor: Nikolina Miloslavić, 1. 10. 2018. 10:31

 
 
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (,,Narodne novine”broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje
 
 
N a t j e č a j
 
Za sljedeća radna mjesta:
 
1. Stručni suradnik-knjižničar  (m/ž),1 izvršitelj na  nepuno, određeno radno vrijeme (20 sati tjedno, 4 sata dnevno), do povratka radnice s bolovanja,
2. Učitelj hrvatskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja,
3. Učitelj  hrvatskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj na  nepuno, određeno radno vrijeme (11 sati tjedno, 2,2 sata dnevno),  do isteka mandata Ravnateljici Škole, 
4. Učitelj  hrvatskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme ( 16 sati tjedno, 3,2 sata dnevno ), do povratka radnice s bolovanja,
5. Učitelj  hrvatskog jezika (m/ž), 1 izvršitelj na nepuno, određeno radno vrijeme ( 24 sata tjedno, 4,8 sati dnevno ), do povratka radnice s bolovanja, odnosno do isteka mandata Ravnateljici Škole,
6. Učitelj matematike (m/ž), 2 izvršitelja  na  puno, neodređeno radno vrijeme,
7. Učitelj matematike (m/ž), 1 izvršitelj na  nepuno, neodređeno radno vrijeme (9 sati tjedno, 1,8 sata dnevno),
8. Učitelj fizike (m/ž), 1 izvršitelj na  puno, neodređeno radno vrijeme,
9. Učitelj glazbene kulture (m/ž), 1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanje,
10. Spremačice, 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja
11. Pomoćni kuhar (m/ž),  1 izvršitelj  na puno, neodređeno radno vrijeme i
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Uvjeti:
za radna mjesta od točke 1. do točke 9.
- Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01), 
 
za radno mjesto pod točkom 10.
- Završena osnovna škola, a
 
za radno mjesto pod točkom 11.
- Završena trogodišnja/četverogodišnja srednja škola, položen vozački ispit B kategorije i tečaj higijenskog minimuma.
 
 
 
 
 
 
Kandidati za radna mjesta od točke 1. do točke 10. uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici, a kandidati za radno mjesto pod točkom 11. uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici, vozačku dozvolu u preslici i  potvrdu o položenom tečaju higijenskog minimuma.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 Kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.
Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Lapad, Dubrovnik,  20000 Dubrovnik, Od Batale 14. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Natječaj je objavljen 01.listopada 2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  09.listopada   2018.g. 
 
Osnovna škola Lapad, Dubrovnik
 
 
KLASA: 112-01/18-02/05
URBROJ: 2117/01-17-01-18-01
U Dubrovniku 01.listopada     2018.g.
[više]

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja škole

Autor: Nikolina Miloslavić, 28. 9. 2018. 09:49

 
Na temelju članka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (,,Narodne novine”broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), Školski odbor Osnovne škole Lapad, Dubrovnik raspisuje 
 
 
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja škole (m/ž)
 
 
(1) Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:
          1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
             a) sveučilišni diplomski studij  ili
             b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
             c) specijalistički diplomski stručni studij;
             d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
          2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
          3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave  nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.
 
(2) Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka 1. ovoga Natječaja, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila  stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.
 
(3) Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1.  ili stavka  2. ovoga Natječaja, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je  uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (,,Narodne novine,, broj:59/90.,26/93.,27/93.,29/94.,7/96.,59/01.,114/01., i 76/05).  
 
Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti slijedeću dokumentaciju ( u izvorniku ili ovjerenom presliku):
Životopis 
Diplomu
Domovnicu
Dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave  nadležnim za obrazovanje (Potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
Dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (Potvrda)
Dokaz o položenom stručnom ispitu za kandidate koji imaju obvezu polaganja odnosno potvrdu da nisu obvezni polagati stručni ispit
Uvjerenje nadležnog suda da nemaju zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od trideset (30) dana od dana objave natječaja.
 
 
 
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
 
 
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim Novinama“ i  na mrežnim stranicama školske ustanove.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole:
Osnovna škola Lapad, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik, Od Batale 14, u zatvorenoj omotnici s naznakom ,,natječaj za ravnatelja- ne otvarati“.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 
 
Osnovna škola Lapad, Dubrovnik
Školski odbor
Margerita Milat, predsjednica Školskog odbora
[više]

N a t j e č a j Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 28. 3. 2018. 12:13

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,

94/13.,154/14.,7/17) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j

 

Za sljedeća radna mjesta:

 1. Učitelj hrvatskog jezika, 1 izvršitelja  na  nepuno, određeno radno vrijeme (11 sati tjedno), do isteka mandata Ravnateljici Škole, a najkasnije do 30.06.2018.g.
 2. Učitelj hrvatskog jezika, 1 izvršitelja  na  nepuno, određeno radno vrijeme (24 sata tjedno), do isteka mandata Ravnateljici Škole, odnosno do povratka radnice s bolovanja.
 3. Učitelj hrvatskog jezika, 1 izvršitelja  na  nepuno, određeno radno vrijeme (16 sati tjedno), do povratka radnice s bolovanja i
 4. Pomoćni kuhar, 1 izvršitelja  na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja.
[više]

N a t j e č a j Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 12. 3. 2018. 08:29

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,

94/13.,154/14.,7/17) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j

 

Za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Učiteljem matematike, 2 izvršitelja  na  puno, neodređeno radno vrijeme
 2. Učiteljem matematike, 1 izvršitelj na  nepuno, neodređeno radno vrijeme (12 sati tjedno, 2,4 sata dnevno)
 3. Učiteljem fizike, 1 izvršitelj na  puno, neodređeno radno vrijeme

 

 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Uvjeti:

- Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01). 

 

Uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.  Kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju. Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Lapad, Dubrovnik,  20000 Dubrovnik, Od Batale 14. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Natječaj je objavljen 12.ožujka  2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  20.ožujka   2018.g.  

 

Osnovna škola Lapad, Dubrovnik

 

 

KLASA: 112-01/18-02/03

URBROJ: 2117/01-17-01-18-01

U Dubrovniku 12.ožujka     2018.g.

 
[više]

N a t j e č a j Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 23. 2. 2018. 12:39

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

(Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12.,

94/13.,154/14.,7/17) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j Za sljedeća radna mjesta:

 1. Učitelj razredne nastave ,1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja
 2. Učitelj razredne nastave u produženom boravku,1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

 

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti:

        -    Za oba radna mjesta:

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)

Uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.  Kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju. Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave. 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Lapad, Dubrovnik,  20000 Dubrovnik, Od Batale 14. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 23.veljače  2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  03. ožujka   2018.g.  

 

Osnovna škola Lapad, Dubrovnik

 

 

KLASA: 112-01/18-02/02

URBROJ: 2117/01-17-01-18-01

U Dubrovniku 23. veljače     2018.g.

 

[više]

Natječaj

Autor: Administrator , 8. 2. 2018. 12:48

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17) Osnovna škola Lapad, Dubrovnik, raspisuje

 

 

N a t j e č a j

 

Za sljedeća radna mjesta:

-Socijalni radnik, 1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme i

-Stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila, socijalni pedagog, 1  izvršitelj na  nepuno (4 sata dnevno, 20 sati tjedno), neodređeno radno vrijeme.

 

Uvjeti:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

-Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, odnosno studij za diplomiranog socijalnog radnika (VSS) ,

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (''Narodne novine'', broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 122/14. I 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (''Narodne novine'', broj 47/96. i 56/01.)

 

 

Uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici.

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 Kandidat  koji  se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Natječaj u zamolbi dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Lapad,

Dubrovnik,  20000 Dubrovnik, Od Batale 14. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 08.veljače  2018.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do  16.veljače   2018.g.

 

Osnovna škola Lapad, Dubrovnik

 

 

KLASA: 112-01/18-02/01

URBROJ: 2117/01-17-01-18-01

U Dubrovniku 08. veljače     2018.g.

[više]

N a t j e č a j Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 29. 11. 2017. 11:02

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j

Za sljedeća radna mjesta:

 1. Tajnik škole, 1 izvršitelj na puno, neodređeno radno vrijeme,

 2. Učitelj razredne nastave ,1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

 3. Učitelj glazbene kulture ,1 izvršitelj na puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

 • Za radno mjesto pod rednim brojem 2. I 3.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)

 

Uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja) u preslici. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati na adresu: Osnovna škola Lapad, Od Batale 14, 20 000 Dubrovnik, s naznakom ,, za natječaj,,.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 29. studenog 2017.g. na oglasnoj ploči i web stranici Škole, te oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 07.prosinca 2017.g.

Osnovna škola Lapad

KLASA: 112-01/17-02/06

URBROJ: 2117/01-17-01-17-01

U Dubrovniku 29.studenog 2017.g.  

 

[više]

N a t j e č a j Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 9. 10. 2017. 11:10

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j

 

Za sljedeća radna mjesta:

 

 1. Stručni suradnik-knjižničar,1 izvršitelj na  nepuno, neodređeno radno vrijeme (20 sati tjedno, 4 sata dnevno)
 2. Učitelj hrvatskog jezika, 1 izvršitelj na  nepuno, određeno radno vrijeme, do isteka mandata Ravnateljici Škole (11 sati tjedno, 2,2 sata dnevno)
 3. Učiteljem razredne nastave u produženom boravku, 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja
 4. Učiteljem matematike, 2 izvršitelja  na  puno, neodređeno radno vrijeme
 5. Učiteljem matematike, 1 izvršitelj na  nepuno, neodređeno radno vrijeme (12 sati tjedno, 2,4 sata dnevno)
 6. Učiteljem fizike, 1 izvršitelj na  puno, neodređeno radno vrijeme
 7. Ložač/školski majstor/vozač, 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnika s bolovanja
 8. Spremačice, 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja
[više]

N a t j e č a j Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 15. 9. 2017. 13:11

 Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j

Za sljedeća radna mjesta:

1.Stručni suradnik-knjižničar - 1 izvršitelja na  puno, neodređeno radno vrijeme

2.Stručni suradnik-knjižničar - 1 izvršitelja na  nepuno (20 sati tjedno, 4 sata dnevno), neodređeno radno vrijeme

 

[više]

N a t j e č a j Vijest ima dokument u privitku

Autor: Administrator , 4. 5. 2017. 08:13

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Pročišćeni tekst 87/08., 86/09., 92/10., Ispravak 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,154/14.,7/17) Osnovna škola Lapad iz Dubrovnika raspisuje

 

N a t j e č a j

Za sljedeća radna mjesta:

1.Učitelj razredne nastave ,1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

2.Tajnik škole, 1 izvršitelj na  puno, određeno radno vrijeme, do povratka radnice s bolovanja

  Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uvjeti:

-Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96., 56/01)

-Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

 

Uz prijavu priložiti životopis, dokaz o stečenoj naobrazbi, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)  u preslici. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarili pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidati koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruju.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge navedene u natječaju.

Rok za predaju prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave.

Nepravodobne i nepotpune  prijave neće se razmatrati.

 Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta  slati na adresu: Osnovna škola Lapad, Od Batale 14,  20 000 Dubrovnik, s naznakom ,, za natječaj,,.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen 4. svibnja 2017.g. na oglasnoj ploči Škole, te oglasnoj ploči i  web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 12. svibnja 2017.g.

 

Osnovna škola Lapad  

 

 

KLASA: 112-01/17-02/03

URBROJ: 2117/01-17-01-17-01

U Dubrovniku 4. svibnja    2017.g.

[više]

 


NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA
Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
 
Lista linkova je prazna
 
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

 
Anketa
Odgovara li tvoj uspjeh u školi tvojim sposobnostima?
 
Korisni linkovi
 
Brojač posjeta
Ispis statistike od 13. 10. 2010.

Ukupno: 787912
Ovaj mjesec: 1078
Ovaj tjedan: 446
Danas: 4
 
 > Natječaji
CMS za škole logo
Osnovna škola Lapad / Od Batale 14, HR-20000 Dubrovnik / os-lapad-du.skole.hr / ured@os-lapad-du.skole.hr
preskoči na navigaciju