preskoči na sadržaj

Osnovna škola Lapad

Login

 

JAVNI POZIV ZA POMOĆNIKE U NASTAVI ZA šk. god. 2016/2017 god.

Podaci za natječaj nalaze se u priloženom dokumentu.

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

raspisuje

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

        1.   UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA:

               - 1 izvršitelj na određeno i nepuno radno vrijeme ( 5 sati u nastavi tjedno)

        2.   UČITELJ MATEMATIKE:

              -  1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme ( 4 sata u nastavi tjedno)

        3.   UČITELJ FIZIKE:

            - 1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme ( 12 sati u nastavi tjedno)

        4. UČITELJ INFORMATIKE:

            -  1 izvršitelj na ½ radnog vremena na određeno vrijeme ( zamjena za porodni

               dopust)

 

- Kandidati za radna mjesta od rednog broja 1. do 4. trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

- životopis

- preslik diplome

- izjavu ili potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen na web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 18. 03. 2016.

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

1. UČITELJ FIZIKE  -  1   izvršitelj na nepuno ( 8 sati u nastavi tjedno i određeno vrijeme ( zamjena za bolovanje )
2. UČITELJ POVIJESTI  - 1  izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje)

3. UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA  - 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme ( zamjena za porodni dopust)

4. STRUČNI SURADNIK- SOCIJALNI RADNIK  -  1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme do 31. 12. 2016.

5. STRUČNI SURADNIK –SOCIJALNI PEDAGOG - 1 izvršitelj na određeno i ½ radnog vremena  do 31. 12. 2016.

6. KUHAR – 1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme

7. POMOĆNI KUHAR – 1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme

             - Kandidati za radna mjesta od rednog broja 1. do 5. trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 6. trebaju imati završenu srednju školu za zanimanje kuhar i položen majstorski ispit i obavezno radno iskustvo u školskoj/vrtićkoj kuhinji uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca

Kandidati za radno mjesto pod rednim brojem 6. trebaju imati završenu trogodišnju/četverogodišnju srednju školu , položen vozački ispit B kategorije, obavezno radno iskustvo u školskoj/vrtićkoj kuhinji uz obvezni probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Uz prijavu kandidati prilažu :

- životopis
- preslik diplome
- izjavu ili potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen na web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 15. 2. 2016.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

Klasa: 112-01/16-02/01

Urbroj: 2117/01-17-16-01

Dubrovnik, 15. 2. 2016.

 

                                           PONIŠTENJE NATJEČAJA

 

Školski odbor na sjednici održanoj 21. 12. 2015. poništio je natječaj za:

KUHARA – 1 izvršitelj
POMOĆNOG KUHARA – 1 izvršitelj

Natječaj je bio objavljen 15. 12. 2015.

 

                                                             Predsjednica Školskog odbora:

                                                             Margerita Milat v.r.

 

                                          OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

                                                                  raspisuje

 

                                                                 NATJEČAJ

                                                         za radna mjesta ( ž/m )

 

1.  KUHAR U ŠKOLSKOJ KUHINJI  - 1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme uz probni rok od 2 mjeseca

2. POMOĆNI KUHAR U ŠKOLSKOJ KUHINJI – 1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme uz probni rok od 2 mjeseca

 

Uz prijavu kandidati prilažu :

životopis
preslik diplome

 

Kandidati za poslove pod rednim brojem 1.  trebaju imati završenu srednju školu za zanimanje kuhar i 1 godinu radnog iskustva na poslovima kuhara.

Kandidati za poslove pod rednim brojem 2. trebaju imati završenu osnovnu školu i položen vozački ispit  B kategorije.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen na web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 15 12. 2015. i traje do 23. 12. 2015.

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

                                       OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

                                                               raspisuje

 

                                                              NATJEČAJ

                                                     za radna mjesta ( ž/m )

 

1.  UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA:

             - 2 izvršitelj na puno i određeno vrijeme ( zamjena za porodni dopust)

             - 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme do 31. 8. 2016.

             -  1 izvršitelj na ½ radnog vremena na određeno vrijeme

             -  1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme

2.  UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA:

              - 1  izvršitelj na neodređeno i puno radno vrijeme

              - 1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme ( 6 sati u nastavi tjedno)

3.   UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA:

               - 1 izvršitelj na određeno i nepuno radno vrijeme ( 5 sati u nastavi tjedno)

4.   UČITELJ MATEMATIKE:

              -  1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme ( 4 sata u nastavi tjedno)

5.   UČITELJ FIZIKE:

            - 1 izvršitelj na neodređeno i nepuno radno vrijeme ( 12 sati u nastavi tjedno)

6. UČITELJ INFORMATIKE:

            -  1 izvršitelj na ½ radnog vremena na određeno vrijeme ( zamjena za porodni

               dopust)

7.  SPREMAČICA:

             - 2 izvršitelja na određeno i puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje)

 

- Kandidati za radna mjesta od rednog broja 1. do 6. trebaju ispunjavati uvjete prema

Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Kandidati pod rednim brojem 7. trebaju imati završenu osnovnu školu

Uz prijavu kandidati prilažu :

- životopis
- preslik diplome
- izjavu ili potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen na web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 20. 10. 2015.

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.UČITELJ MATEMATIKE – 1 izvršitelj na nepuno ( 8 sati u nastavi tjedno) i neodređeno vrijeme

2.    UČTELJ FIZIKE - 1 izvršitelj na nepuno ( 12 sati u nastavi tjedno) i neodređeno vrijeme

 

         Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-životopis

-preslik diplome

-domovnicu

-potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen 11. 6.2015 . na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje i otvoren je do 19. 6. 2015.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.RAČUNOVODSTVENI RADNIK – 1 izvršitelj na neodređeno na ½ radnog vremena

             

   2. ADMINISTRATIVNI RADNIK  - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme na ½    

       radnog vremena.

Uvjeti za radno mjesto pod 1. ;

-Srednja škola ekonomske struke

-Poznavanje rada na računalu ( word, excel)

-6 mjeseci radnog iskustva na poslovima proračunskog računovodstva

-Poznavanje rada na COP-u

Uvjeti za radno mjesto pod 2. ;

-Srednja škola ekonomske struke

-Poznavanje rada na računalu (word, excel)

-6 mjeseci radnog iskustva na administrativnim poslovima

 

Uz prijavu kandidati prilažu :

-životopis

-preslik diplome

-potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen na web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

14.  5. 2015. ( vrijedi od 14 – 22. 5. 2015.)

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.UČITELJ TEHNIČKE KULTURE – 1 izvršitelj na neodređeno nepuno radno vrijeme ( 22 sata )

             

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-životopis

-preslik diplome

-potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen na web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 15.4 . 2015. ( vrijedi od 15 – 23. 4. 2015.)

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

 

1.      SOCIJALNI RADNIK  - 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme do 31. 12. 2015.

2.      SOCIJALNI PEDAGOG – 1 izvršitelj na ½ radnog vremena na određeno vrijeme do 31. 12. 2015.

3.      UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA – 1 izvršitelj na nepuno radno vrijeme ( 32 sata ) i određeno vrijeme ( zamjena za rodiljni dopust)

             

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-          životopis

-          preslik diplome

-          potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

 

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen na web stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 16. 2. 2015.

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.              UČITELJ HRVATSKOGA JEZIKA – 1 izvršitelj na nepuno ( 22 sata tjedno) i određeno vrijeme

2.              UČITELJ HRVATSKOGA JEZIKA  – 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme ( zamjena za porodni dopust )

3.              UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA  - 1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme

4.              UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA – 1 izvršitelj na ½ radnog vremena na određeno vrijeme (zamjena za bolovanje)

5.              UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA  - 1 izvršitelj na ½ radnog vremena na određeno vrijeme ( zamjena za roditeljski dopust)

6.              STRUČNI SURADNIK-KNJIŽNIČAR – i izvršitelj na puno i određeno vrijeme ( zamjena za porodni dopust )

7.              UČITELJ TEHNIČKE KULTURE – 1 izvršitelj na nepuno ( 22) i neodređeno vrijeme

 

         Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-         životopis

-         ovjeren preslik diplome

-         domovnicu

-         potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen 21. 10. 2014. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

 

 1. ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK  - 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme ( zamjena za bolovanje)

             

- Kandidati trebaju imati završenu srednju školu ekonomskog usmjerenja

Posebna znanja:

Poznavanje rada na COP-u

Uz prijavu kandidati prilažu :

 • životopis
 • ovjeren preslik diplome
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak
 •  

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

 

1.      UČITELJA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE  - 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme

             

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-          životopis

-          ovjeren preslik diplome

-          domovnicu

-          potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je otvoren od  7. do 15. 4. 2014.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.              UČITELJ POVIJESTI – 1 izvršitelj na nepuno ( 16,4 sata tjedno) i određeno vrijeme , zamjena za neplaćeni dopust

2.              UČITELJ ENGLESKOG JEZIKA  – 1 izvršitelj na nepuno (21 sat tjedno) i određeno vrijeme ( zamjena za porodni dopust )

3.              UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA  - 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme do 31. 8. 2014.

4.              SPREMAČICA – i izvršitelj na puno i određeno vrijeme ( zamjena za porodni dopust )

         Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-          životopis

-          ovjeren preslik diplome

-          domovnicu

-          potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen 6. 3. 2014. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.              SOCIJALNI RADNIK – 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme do 31. 12. 2014.

2.              SOCIJALNI PEDAGOG  – 1 izvršitelj na nepuno ( ½ radnog vremena) i određeno vrijeme do 31. 12. 2014.

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-          životopis

-          ovjeren preslik diplome

-          domovnicu

-          potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen 02. 01. 2014. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.              UČITELJ GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj na nepuno i neodređeno vrijeme

2.              UČITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUŽENOM BORAVKU UČENIKA – 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-          životopis

-          ovjeren preslik diplome

-          domovnicu

-          potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen 17.12. 2013. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.              UČITELJ HRVATSKOG JEZIKA– 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme

 

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-          životopis

-          ovjeren preslik diplome

-          domovnicu

-          potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen 22. listopada 2013. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.              UČITELJ MATEMATIKE – 1 izvršitelj na nepuno ( 8 sati nastave) i neodređeno vrijeme

2.              UČITELJ FIZIKE – 1 izvršitelj na nepuno  (16 sati nastave) i neodređeno vrijeme

3.              UČITELJ PRIRODE I BIOLOGIJE – 1 izvršitelj na puno i neodređeno vcrijeme

 

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-          životopis

-          ovjeren preslik diplome

-          domovnicu

-          potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen  10. listopada 2013. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.              UČITELJ MATEMATIKE – 1 izvršitelj na nepuno ( 8 sati nastave) i neodređeno vrijeme

2.              STRUČNI SURADNIK – SOCIJALNI PEDAGOG – 1 izvršitelj na ½ radnog vremena  do 31. 12. 2013.

3.              STRUČNI SURADNIK – SOCIJALNI RADNIK– 1 izvršitelj na ½ radnog vremena  do 31. 12. 2013.

 

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

-          životopis

-          ovjeren preslik diplome

-          domovnicu

-          potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen  1. veljače 2013. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 1. UČITELJA  GLAZBENE KULTURE - 1 izvršitelj  za nepuno ( 12 sati neposrednog rada s učenicima tjedno) i određeno vrijeme
 2. UČITELJA GLAZBENE KULTURE – 1 izvršitelj za puno i određeno vrijeme  do povratka učiteljice s porodnog dopusta
 3. SPREMAČICA  -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme do povratka spremačice s bolovanja

 

             

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

 • životopis
 • ovjeren preslik diplome
 • domovnicu
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen 3. 10. 2012.  na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIK

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 

 

1.   KNJIŽNIČAR – 1 izvršitelj na puno i neodređeno vrijeme

             

- Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

 • životopis
 • ovjeren preslik diplome
 • domovnicu
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen  7. 9. 2012. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

                                                                                  Osnovna škola Lapad

 

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

 

raspisuje

NATJEČAJ

za radna mjesta ( ž/m )

 1. UČITELJA MATEMATIKE I FIZIKE – 1 izvršitelja za 18 sati  u nastavi tjedno na neodređeno vrijeme ( 8 sati fizike i 8 sati matematike)
 2. SPREMAČICA  -  1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja
 3. UČITELJA LIKOVNE KULTURE – 1 izvršitelj za 5 sati u nastavi tjedno na određeno vrijeme do povratka radnice s  porodnog dopusta
 4. UČITELJA HRVATSKOG JEZIKA – 1 izvršitelj za 5 sati u nastavi tjedno na neodređeno vrijeme
 5. UČITELJA RAZREDNE NASTAVE – 1 izvršitelj na puno i određeno vrijeme – do povratka radnice s porodnog dopusta

 

       - Kandidati trebaju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Uz prijavu kandidati prilažu :

 • životopis
 • ovjeren preslik diplome
 • domovnicu
 • potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak

     Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja  na adresu :

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD, OD BATALE 14, 20 000 DUBROVNIK, s naznakom « za natječaj «.

 

Natječaj je objavljen 6. 9. 2012..  na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje

 

 

                                                                                                            Osnovna škola Lapad

Natječaj za radna mjesta

OSNOVNA ŠKOLA LAPAD U DUBROVNIKU

raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta ( ž/m ), 

podaci se nalaze u priloženom dokumentu.

Natječaj je objavljen 21. 05. 2012. na web stranicama Škole i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

 

OŠ Lapad

preskoči na navigaciju